Steenweg op Mol 36.1, 2360 Oud-turnhout - jan.hermans@shelterkempen.be

Nelia Peeters

Integratief Psychotherapeut i.o.

Doelgroep

Jongeren, jongvolwassenen

Focus

Je kan bij mij terecht voor individuele begeleiding wanneer je moeilijkheden ervaart met bepaalde veranderingen in je leven of als er ondersteuning nodig is bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Wanneer je moeite ervaart met het reguleren van emoties, kampt met angsten of innerlijke conflicten, blijft piekeren, een negatief zelfbeeld hebt en/of er sprake is van gedragsproblemen kan dit een grote impact hebben op je leven. Inzicht verwerven in wat het voor jou moeilijk maakt, geeft ruimte om je situatie te verbeteren en weerbaarder te worden. Psycho-educatie voor jongeren en ouders, waar er informatie en ondersteuning wordt gegeven om adolescenten en ouders te helpen geestelijke gezondheidsproblemen beter te begrijpen en er beter mee om te gaan behoort ook tot de mogelijkheden.

Bio

Ik vertrek vanuit een integratieve benadering waarbij verschillende stromingen (o.a. systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en cliëntgerichte therapie) met elkaar verweven worden. Ik focus op je krachten en kwaliteiten, en geloof dat deze steeds aanwezig zijn, ook wanneer je door een moeilijke periode gaat. Ik vind het belangrijk om voldoende veiligheid te creëren binnen de therapieruimte door steeds met een onbevooroordeelde blik te kijken, en jou het tempo van je groeiproces mee te laten bepalen. Samen met jou probeer ik je gedachten, emoties en gedrag te onderzoeken en te begrijpen. Als het een tijdje moeilijker loopt, willen we graag snel een passende oplossing. Ik vind het belangrijk om geen druk op te leggen, en een begeleiding zo kort als mogelijk, maar zo langs als nodig te laten lopen. De therapie wordt afgestemd op jouw noden, en we bekijken samen welke methode het best bij je past. Ik geloof dat er verschillende hulpbronnen in jou zitten, en wil je ondersteunen om deze te (her)ontdekken.

Wens je een afspraak te maken met deze zorgverlener?

Gelieve het aanmeldformulier in te vullen. Wij verwerken uw aanmelding en nemen contact op.