Steenweg op Mol 36.1, 2360 Oud-turnhout - jan.hermans@shelterkempen.be

Privacybeleid

We behandelen jouw persoonlijke gegevens met de grote zorgvuldigheid en wij dragen zorg voor de beveiliging ervan. Deze website is eigendom van Shelter (Herob BV). Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Shelter en ervaring te illustreren. In de contracten die we met onze klanten afsluiten, verkregen we hiervoor de toestemming. Klanten die hier vragen of opmerkingen bij hebben, kunnen ons hierover schriftelijk contacteren via onze contactgegevens.

Bij betwistingen van de inhoud of de intellectuele eigendomsrechten van inhoud op de website kan je ook schriftelijk een vraag of klacht doorsturen. Dergelijke opmerkingen zullen door ons met de hoogste prioriteit en zorgvuldigheid behandeld worden.

De informatie op deze website is enkel informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Shelter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop onze website. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Privacy

Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt Shelter zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden. We streven er naar te voldoen aan de wetgeving betreffende de privacy die op ons van toepassing is. Daarnaast zijn we bezig de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarom zullen wij eventuele door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij volgens de politie sprake is van acute dreiging of dit door de rechter wordt afgedwongen.

Wijzigingen

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Wij hopen je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de Europese AVG die op 26/05/2018 in werking treedt, beschik je als gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. We verbinden ons ertoe hier binnen de wettelijke termijn gevolg aan te geven.

En uiteraard: als je vragen of opmerkingen hebt, dan horen we die graag! Zo kunnen we onze dienstverlening nog verbeteren.

Herob BV
Oude Arendonkse Baan 32
2360 Oud-Turnhout
Ond. Nr.: 0774865791
jan.hermans@shelterkempen.be