Steenweg op Mol 36.1, 2360 Oud-turnhout - jan.hermans@shelterkempen.be

Joyce Maes

Klinisch psycholoog, psychodiagnosticus

Doelgroep

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen

Focus

Ik ben als klinisch psychologe tevens opgeleid tot psychodiagnosticus. Mijn interesse en expertise ligt voornamelijk bij ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en ADHD.

Bio

Wanneer er zorgen zijn rond de ontwikkeling en/of het gedrag van een kind of jongere, kan er op vraag een reeks onderzoeken plaatsvinden die al dan niet tot een diagnose leiden. Een diagnose kan belangrijk zijn voor de omgeving van het kind om de nodige handvaten aangereikt te krijgen. Echter wanneer er geen diagnose weerhouden wordt, levert het onderzoek nog steeds nuttige info op met betrekking tot de sterktes en zwaktes van het kind.

Het is daarnaast ook mogelijk om een afzonderlijk onderzoek aan te vragen, zoals een intelligentieafname in het kader van de terugbetaling voor logopedie.

Naast mijn werk binnen Shelter ben ik werkzaam binnen het Referentiecentrum Autisme te OPZ Geel.

Je kan mij enkel rechtstreeks contacteren voor de afname van intelligentie (IQ) onderzoek. Andere vragen dienen te verlopen via het aanmeldingsformulier op de website.